01
آوریل

کاربرد شناژ در ساختمان

فونداسیون یکی از بخش های اصلی هر ساختمان می باشد که از بخش ها و قسمت های گوناگونی تشکیل شده است. یکی از مهم ترین این قسمت ها، شناژ می باشد. شناژ یک کلمه فرانسوی به معنی زنجیر کردن است و همانطور که از معنی آن پیداست در صنعت ساختمان سازی وظیفه ی اتصال پی یا فونداسیون های عمودی را به یکدیگر دارد. در ادامه با شناژ و کاربرد آن در ساختمان سازی بیشتر آشنا خواهیم شد.

 

شناژ

همانطور که گفتیم بخش اصلی پی نواری ساختمان را شناژ تشکیل می دهد چرا که پی و فونداسیون های عمودی را به یکدیگر متصل می کند. در اغلب سازه ها از پی های منفرد جهت انتقال یکسان نیروی حاصل از وزن ساختمان به زمین استفاده می شود. این پی ها منفرد می باشند و ارتباطی با یکدیگر ندارند به طوری که فاصله ی هر کدام از آن ها از یکدیگر 5 متر می باشد. از پی های نواری شناژ جهت اتصال این پی های منفرد با به کار گیری از یک پی نواری یا افقی مقاوم استفاده می شود.
از جمله ویژگی شناژها می توان به تحمل نیروی کشش و فشار ایجاد شده از فونداسیون های عمودی و افقی اشاره کرد. به طور کلی شناژ دارای ساختاری می باشد که به عنوان قسمتی از کرسی چینی شناخته شده و به صورت عمودی بر روی مصالحی مثل آجر چیده می شود. نام درگیر شناژ، کلاف می باشد.

مطلب پیشنهادی: سقف وافل چیست؟

انواع شناژ

به صورت کلی می توان شناژها را به چهار نوع افقی، عمودی، مورب، مخفی یا تای بیم دسته بندی کرد که در ادامه با آن ها آشنا خواهیم شد.

شناژ افقی

به اتصال بین ستون های فونداسیون شناژ افقی گفته می شود که سبب پخش شدن نیروی وارد شده به پی در تمام قسمت های فونداسیون می شود. این کار سبب می شود تا فشار وارد شده بر ستون ها در یک بخش متمرکز نشود. از شناژ های افقی جهت تاثیرگذاری در ارتعاشات گوناگون مانند زلزله نیز استفاده می شود چرا که می توان از آن ها در برطرف کردن نیروی های اضافی وارد بر ساختمان کمک گرفت. در ساخت ساختمان های ضد زلزله تز شناژ افقی به صورت ضرب دری و یا به شکل خرپا در بین ستون های پی ساختمان استفاده می شود تا به این ترتیب ساختمان در برابر زلزله ایمن گردد. در ساخت شناژ های افقی باید به اندازه گیری دقیق و مصالح به کار رفته در ساخت آن توجه کافی نمود.
به طور کلی شناژها دارای دو وظیفه اصلی می باشند :
1. تحمل نیروی کششی حاصل از وزن ساختمان
2. تحمل نیروی وارد شده از سمت ستون های عمودی فونداسیون ها

شناژ عمودی

به طور معمول از شناژ های عمودی در ساخت ساختمان های چند طبقه به منظور اتصال شناژ های افقی استفاده می شود. شناژ عمودی در ساختار خود در پایین به فونداسیون و در بالا به شناژ افقی سقف متصل می شود. به طور کلی استفاده از شناژ عمودی تنها درصورت استفاده از شناژ افقی صورت می گیرد و استفاده از آن به صورت جداگانه اهمیت چندانی ندارد.
شناژ های عمودی جهت مقاوم سازی ساختمان ها در برابر زلزله نیز کاربرد دارد. بر اساس استاندارد حداقل عرض شناژ عمودی باید 20 سانتی متر و حداکثر 25 سانتی متر باشد.

شناژ مورب

شناژ مورب در برابر زلزله عمل و عکس العمل از خود نشان می دهد و به همین جهت باید در کنار شناژ افقی از آن استفاده شود. میلگرد گذاری در شناژ مورب از پشت ساختمان صورت می گیرد و تا قسمت پشت تحتانی پی ادامه پیدا می کند. این کار موجب اتصال اصولی در جهت مهارسازی کناف می شود.

شناژ مخفی یا تای بیم

اجرای شناژ مخفی یا تای بیم در سقف تیرچه بلوک صورت می گیرد. دهانه طولی باید بیش از 4 متر و در فواصل 2 متری باشد. جهت افزایش صلیب سقف ساختمان نیز از شناژ مخفی استفاده می شود. در ساختار این شناژ از دو میلگرد ( یکی در بالا و یکی در پایین ) استفاده می شود.

 

نکات مهم در ارتباط با شناژها

نظارت الزامی یک متخصص مانند مهندس ناظر در تمام مراحل کار
توجه به این نکته که داخل شناژها لوله ای عبور داده نشود
در زمان نصب شناژها باید فاصله بین شناژ های عمودی 5 متر و شناژ های افقی 4 متر باشد
بتن ریزی باید به گونه ای باشد که بتن به صورت کامل فضای داخلی میلگرد های شناژ را پر کند