01
اکتبر

معماری در سقف وافل

امروزه توجه به بحث معماری ساختمان از اهمیت بالایی برخوردار است تا جایی که معماری یک ساختمان عامل تعیین کننده و محدود کننده در انتخاب نوع سازه می باشد.

خوشبختانه با پیشرفت صنعت ساختمان سازی و پیدایش یکسری از سسیتم های جدید میتوان به راحتی معماری مورد نظر را بر روی ساختمان ها پیاده نمود.

سقف وافل یکی از سیستم های سازه ای است که با بهره گیری از آن میتوان بدون ایجاد هزینه های بالاسری اضافی به بهترین معماری دست یافت

سقف وافل علاوه بر داشتن بهینه مزیت های سازه ای نسبت به سایر سیستم ها که قبلاً به آن شاره شد در بحث معماری نیز براحتی و به خوبی پارامترهای مورد نظر را برای معماران به ارمغان خواهد آورد
برای مثال در سقف وافل دیگر نیازی نیست نگران عبور لوله تاسیسات از زیر سقف بود، و سقف وافل به خوبی میتواند یک پوشاننده برای آن ها باشد، مانند تصویر زیر که یک سازه با سقف وافل و عبور تاسیسات را نمایش می دهد.

با اینکه در سقف وافل دیگر نیازی نیست هزینه های زیادی و گزاف برای ایجاد کناف های توخالی کنیم، و به راحتی و با کمترین هزینه میتوان از سقف وافل بهترین بهره را برد، همانند تصویر زیر