11
آوریل

آرماتوربندی سازه های بتنی

آرماتور بندی یکی از اصول بسیار مهم و تاثیرگذار در اجرای سازه های بتنی می باشد که سبب استحکام و افزایش مقاومت کششی سازه می شود. همچنین آرماتوربندی سبب استحکام بخشیدن به سازه در برابر تنش های محیطی می باشد. از این رو این روش یکی از روش هاس اساسی و مهم در ایجاد ساختمان های مدرن بوده و سبب قابل قبول کردن سازه از نظر اصول مهندسی می شود.

در آرماتور بندی جهت مستحکم نمودن سازه از میلگرد با اندازه های مناسب استفاده می شود. این میلگرد ها باید با نظمی خاص و مشخص و از طریق بست های فلزی یا جوشکاری سرد، در کنار یکدیگر قرار بگیرند. آرماتوربندی جهت ساخت ستون و فونداسیون ساختمان به شکل میله های خمیده و در هم قفل شده و جهت سقف سازی به صورت چند میله ساده در کنار یکدیگر اجرا می شود. خم نمودن میلگرد ها جهت آرماتور بندی نیز با توجه سازه های مختلف متفاوت بوده و با استفاده از روش های مختلف صورت می گیرد.
به طور کلی آرماتوربندی به سه روش منظم، گره ای و کرواتی انجام می شود. در تمامی این روش ها نیز برای کنار هم نگه داشتن میلگردها از جوشکاری سرد استفاده می شود. چرا که جوشکاری معمولی به دلیل عدم ایجاد انعطاف پذیری لازم منجر به کاهش استحکام کششی آرماتور می شود.

آرماتوربندی چه مزایایی دارد؟

 •  افزایش مقاومت سازه بتنی در برابر عواملی چون آتش و رطوبت
 •  بهترین گزینه جهت افزایش مقاومت سازه در ساخت ستون ها، فونداسیون و سد ها
 •  عدم هزینه نگهداری بتن دارای آرماتور
 •  افزایش مقاومت کششی سازه
 •  عدم نیاز به مهارت بسیار تخصصی نسبت به ساخت سازه های فلزی
 •  قدرت تراکم بسیار بالا در مقایسه با سایر مصالح ساختمانی
 •  جلوگیری از انحراف ساختمان از حالت ابتدایی خود
 •  امکان شکل گیری بتن به گونه های مختلف

 

مهم ترین نکات در آرماتور بندی

اجرای آرماتوربندی کاری بسیار تخصصی بوده و نظارت و دقت بر اجرای آن بسیار با اهمیت می باشد. همچنین قبل از آرماتور بندی، فونداسیون باید توسط مهندسین ناظر نظارت شده باشد که ممکن است برخی اوقات آرماتور ها مقاومت پی را فراهم کنند. در زیر به نکات مهم دیگری جهت ساخت سازه های بتنی با استفاده از آرماتوربندی اشاره کرده ایم:

 • خاموت نام دیگر میلگرد های عرضی می باشد. خاموت ها وظیفه نگهداری آرماتور های طولی را برعهده داشته و از این رو هنگام خاموت گذاری باید به اصول و ضوابط لازم توجه داشت.
 •  آرماتورها نباید در دمای زیر 5 درجه سانتی گراد خم شوند.
 •  از باز و بسته شدن آرماتور های خم شده باید جلوگیری شود.
 •  خم کردن مجدد میلگرد ها باید توسط دستگاه های مکانیکی و به شکل سرد صورت بگیرد.
 •  میلگرد ها باید با قیچی مخصوص خود برش داده شوند.
 •  فاصله میان خاموت ها باید 20 سانتی متر باشد.
 •  از آرماتور های آغشته به روغن ، زنگ زده و یا آلوده نباید استفاده شود از این رو پیش از اجرای پروژه باید از تمیز بودن آن ها اطمینان حاصل نمود.
 •  توجه به شرایط محیطی جهت نصب آرماتوربندی الزامی می باشد.
 •  هیچگونه تغییردر آرماتوربندی تائید شده توسط مهندسین پیش از بتن ریزی نباید انجام بگیرد.
 •  رعایت فاصله میان میلگردها و دیواره قالب بسیار مهم می باشد در غیر این صورت سبب تخریب پی خواهد شد.
 •  از خم کردن آرماتورها به وسیله هوابرش باید جلوگیری شود.
 •  جلوگیری از باز و بسته کردن خم ها جهت شکل دادن مجدد آن ها الزامی است.
 •  ضخامت بتن پوششی نباید نسبت به قطر آرماتورها کمتر باشد.
 •  تهیه نقشه برای آرماتورهایی که جهت سازه های بتن مسلح مورد استفاده قرار می گیرد و براساس آن عمل کردن بسیار مهم می باشد.
 •  در صورت توافق دستگاه نظارت، رعایت ضخامت پوشش برای آرماتورهایی که در کف و سقف قرار می گیرند و در معرض تعرض نیستند الزامی نمی باشد.
 •  فاصله میان میلگرد های موازی نباید کمتر از 2.5 سانتی متر از طرفین باشد.
 •  بیشتر از نصف آرماتورها در قطعاتی مه تحت خمش و فشار قرار دارند نباید در یک مقطع وصله شوند.
 •  فاصله هر وصله با وصله مجاور خود باید 40 برابر قطر آرماتور باشد.

آرماتوربندی ممکن است به دو صورت زیر انجام بگیرد:

1. قرار گرفتن چندین میلگرد ساده و راست بر روی یک دیگر ( مانند آرماتوربندی سقف )
2. به صورت میله های خمیده و در هم تنیده ( استفاده در ستون ها و فونداسیون ها )
نکته
در هر دو صورت گفته شده آرماتوربندی باید مطابق با ضوابط مهندسی انجام گیرد.