01
مه

سقف ساختمانی بیگیت

سیستم سقف بیگیت در سال 1389 به عنوان یک اختراع در کشور ثبت شده است. این سقف به عنوان نوعی سیستم مرکب فولادی و بتنی شناخته می شود و از قالبی به نام بیگیت در سطح زیرین دال بتن مسلح شده استفاده می کند. در ادامه با این سقف، ویژگی ها، مراحل ساخت و نکات اجرایی آن آشنا خواهیم شد.

سقف بیگیت

سقف بیگیت به نوعی سقف عرشه فولادی قوس دار بوده که جهت قالب بندی سطح زیر دال بتنی آن از قالب های فولادی قوسی شکل استفاده می شود. سقف بیگیت به عنوان یک قالب ماندگار شناخته می شود و عملکرد سازه ای ندارد. این سقف از ورق های گالوانیزه به ضخامت 6 تا 7 میلی متر تشکیل شده است. سقف بیگیت را می توان نوعی سقف مرکب فولادی بتنی شناخت که می تواند بارهای وارده در حین اجرا را به دلیل شکل قوسی خود تحمل نماید.

مزایای سقف بیگیت

 •  عدم نیاز به تجهیزات خاص و اجرای آسان
 •  امکان استفاده از پروفیل به جای تیر ورق در پل ها و دهانه های بیشتر از 10 متر
 •  سریع ترین سیستم اجرای سقف در یک روز
 •  امکان نصب برشگیر پیش از تیرریزی
 •  مقاومت و استحکام بالا و کاهش خطرات جانی و مالی
 •  امکان اجرا در اسکلت بتنی
 •  امکان اجرای همزمان سقف ها بدون نیاز به شمع بندی
 •  مصرف آهن آلات دو تا سه برابر کم تر از سقف کامپوزیت و عرشه فولادی
 •  امکان استفاده از سقف ها به عنوان سقف کاذب به جهت قالب های قوسی و کنگره ای در این سقف
 •  امکان استفاده در ساختمان هایی با دهانه های بسیار بلند بدون نیاز به ساخت تیر ورق
 •  کاهش هزینه های تیرریزی و اجرای آسان آن به جهت استفاده از تیر های فرعی کوچک تر و ارزان تر
 •  کاهش ارتعاشات و خیز سقف پس از گیرش بتن
 •  سبک تر بودن این سقف نسبت به سقف تیرچه بلوک، عرشه فولادی و کامپوزیت
 •  ارزان بودن سقف بیگیت 30 درصد از سقف عرشه فولادی و تیرچه بلوک و 45 درصد از سقف کامپوزیت

ویژگی های قالب بیگیت

 •  به حداقل رساندن نشت شیرابه بتن
 •  تولید شده در دو تیپ ( ابعاد 137*99 با ارتفاع قوس 16 سانتی متر و ضخامت ورق 6/0 میلی متر ) و ( ابعاد 108*122 با ارتفاع قوس 15 سانتی متر و ضخامت ورق 6/0 میلی متر )
 •  ضروری بودن اجرای صحیح آن ها جهت دسترسی به عملکرد مرکب
 •  حداکثر فاصله مهار ورق ها 45 سانتی متر
 •  انحنا دال بتنی با استحکام بالا در مراحل اجرا به جهت خطوط زاویه دار

مراحل اجرای سقف بیگیت

مرحله تیرریزی
مرحله اول در اجرای سقف بیگیت، مرحله تیرریزی می باشد که این عملیات باید مطابق نقشه های اجرایی انجام شود.
نصب قالب های بیگیت
در مرحله بعدی قالب های بیگیت بدون نیاز به بست یا پرچ بر روی نبش های نشیمن تیرها قرار داده می شوند.
فلشینگ
در قسمت پل ها جهت جلوگیری از ریزش بتن از قالب فلشینگ بیگیت استفاده می شود.
بستن دور کار
در این مرحله دور کار با تخته هایی احاطه می شود. ارتفاع این تخته ها 20 سانتی متر است.
آرماتوربندی
آرماتوربندی بر طبق استاندارد سیستم بیگیت انجام می شود.
شمع بندی
شمع بندی تنها در زیر تیر های سقف و پیش از بتن ریزی انجام می گیرد.
بتن ریزی
در مرحله آخر طبق نقشه های اجرایی و ضخامت مشخص شده، بتن ریزی انجام می شود.

مهم ترین نکات اجرایی سقف بیگیت

1. عدم محاسبه مقاومت فولادی در ورق های قوسی شکل چرا که آن ها تنها نقش قالب را ایفا می کنند.
2. سطح بالایی برشگیر باید حداقل 2 سانتی متر بالاتر از راس قالب قرار بگیرد.
3. جهت استقرار قالب بیگیت، باید دو پروفیل نبشی 30 در 30 را به لبه تیرچه ها و تیر های قاب اصلی با زاویه مناسب به عنوان نشیمن گاه جوش کرد.
4. حداقل ضخامت بتن در محل تیرچه ها باید 17 سانتی متر باشد.
5. ضخامت ورق قالب باید حداقل 6/0 میلی متر باشد.
6. حداقل ضخامت بتن موجود در راس قالب باید 50 میلی متر باشد.

موارد بیشتر : کرایه قالب وافل