ﺍﻧﻮﺍﻉ ﺭﻭﺷﻬﺎﻱ ﭘﺎﻳﺪﺍﺭ ﺳﺎﺯﻱ ﮔﻮﺩ

1- ﺟﺪﺍﺭﻩ ﻫﺎﻱ ﻣﻬﺎﺭﺑﻨﺪﻱ ﺷﺪﻩ ﺗﻮﺳﻂ ﺍﻧﻜﺮﺍژ (Anchorage)
2- ﺟﺪﺍﺭﻩ ﻫﺎﻱ ﻣﻬﺎﺭﺑﻨﺪﻱ ﺷﺪﻩ ﺗﻮﺳﻂ ﺍﻟﻤﺎﻥ ﻫﺎﻱ ﻛﺸﺸﻲ (Soldier beam& lagging)
3- ﺟﺪﺍﺭﻩ ﻫﺎﻱ ﻣﻬﺎﺭﺑﻨﺪﻱ ﺷﺪﻩ ﺗﻮﺳﻂ ﺳﭙﺮ ﻛﻮﺑﻲ (Braced sheet pile)
4- ﺟﺪﺍﺭﻩ ﻫﺎﻱ ﻣﻬﺎﺭﺑﻨﺪﻱ ﺷﺪﻩ ﺗﻮﺳﻂ ﺷﻤﻊ ﻫﺎﻱ ﺩﺭﺟﺎ (Bored pile walls)
5- ﺟﺪﺍﺭﻩ ﻫﺎﻱ ﻣﻬﺎﺭﺑﻨﺪﻱ ﺷﺪﻩ ﺗﻮﺳﻂ ﺍﻟﻤﺎﻥ ﻫﺎﻱ ﺍﻓﻘﻲ ﻭ ﻣﺎﻳﻞ (Braced wall using wale struts)
6- ﺟﺪﺍﺭﻩ ﻫﺎﻱ ﻣﻬﺎﺭﺑﻨﺪﻱ ﺷﺪﻩ ﺗﻮﺳﻂ ﻧﻴﻠﻴﻨﮓ (Soil nailing)
7- ﺟﺪﺍﺭﻩ ﻫﺎﻱ ﻣﻬﺎﺭ ﺑﻨﺪﻱ ﺷﺪﻩ ﺗﻮﺳﻂ ﺩﻳﻮﺍﺭ ﺩﻳﺎﻓﺮﺍﮔﻤﻲ (Diaphragm walls-Slurry wall)
8- ﺟﺪﺍﺭﻩ ﻫﺎﻱ ﻣﻬﺎﺭﺑﻨﺪﻱ ﺷﺪﻩ ﺗﻮﺳﻂ ﺩﻭﺧﺖ ﺑﻪ ﭘﺸﺖ – ﭘﻴﻦ ﮔﺬﺍﺭﻱ (Tie back)
9- ﺟﺪﺍﺭﻩ ﻫﺎﻱ ﻣﻬﺎﺭﺑﻨﺪﻱ ﺷﺪﻩ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻴﻜﺮﻭﭘﺎﻳﻞ (Micropile)
10-ﺟﺪﺍﺭﻩ ﻫﺎﻱ ﻣﻬﺎﺭﺑﻨﺪﻱ ﺷﺪﻩ ﺗﻮﺳﻂ ﺧﺮﭘﺎ (Truss – Raker)

A9Rvnzwz0 12fjwje 4so - روش های پایدار سازی گود (بخش اول)

1- ﺟﺪﺍﺭﻩ ﻫﺎﻱ ﻣﻬﺎﺭﺑﻨﺪﻱ ﺷﺪﻩ ﺗﻮﺳﻂ ﺍﻧﻜﺮﺍژ (Anchorage)

 

2- ﻣﻬﺎﺭﺑﻨﺪﻱ ﺗﻮﺳﻂ ﺍﻟﻤﺎﻥ ﻫﺎﻱ ﻛﺸﺸﻲ( Soldier beam& lagging)

 

2020 01 21 11 49 32 - روش های پایدار سازی گود (بخش اول)

3- ﻣﻬﺎﺭﺑﻨﺪﻱ ﺗﻮﺳﻂ ﺳﭙﺮ ﻛﻮﺑﻲ ( Braced sheet pile)

 

2020 01 21 11 53 36 - روش های پایدار سازی گود (بخش اول)

4- ﻣﻬﺎﺭ ﺑﻨﺪﻱ ﺗﻮﺳﻂ ﺷﻤﻊ ﻫﺎﻱ ﺩﺭﺟﺎ (Bored pile walls)

 

2020 01 21 12 01 24 - روش های پایدار سازی گود (بخش اول)

 

  •  ﺍﺟﺮﺍﻱ ﺩﻳﻮﺍﺭ ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﭘﻴﻮﺳﺘﻪ (ﺁﺏ ﺑﻨﺪ) :

 

  • ﺟﺮﺍﻱ ﺩﻳﻮﺍﺭ ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﻧﺎﭘﻴﻮﺳﺘﻪ :

 

5- ﻣﻬﺎﺭ ﺑﻨﺪﻱ ﺟﺪﺍﺭﻩ ﻫﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﺍﻟﻤﺎﻥ ﻫﺎﻱ ﺍﻓﻘﻲ ﻭ ﻣﺎﻳﻞ( Braced wall using wale struts)

 

2020 01 21 11 49 12 - روش های پایدار سازی گود (بخش اول)

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

19 − چهارده =

فهرست
تماس
error: