01
اکتبر

آموزش باز کردن قالب های سقف وافل

از آنجا که قالب های وافل استفاده شده درسقف وافل از نوع غیر ماندگار بود فلذا بایستی بعد از اتمام عملیات بتن ریزی و برداشتن جک ها بسته به شرایط اقلیمی و با توجه به محدودیت های آیین نامه ای اقدام به خارج نمودن قالب هاب وافل زا سقف وافل نمود برای اینکار کافی است که از یک جک، اهرم و یا دیلم یک گوشه قالب را آزاد نموده و به ترتیب به آرامی اقدام به آزاد کرده سایر قسمت های آن نمود در همین راستا فیلم آموزشی تهیه شده توسط تیم فنی کهن دک بصورت عملی و تصویری نحوه خارج نمودن قالب های وافل را ازسقف وافل خدمت شما ارائه میدهد.